کتاب ریاضیات کنکور استاد حامد خسروی

0

نمونه کتابهای سوخت جت ریاضیات کنکور-استاد خسروی
در این کتاب مفاهیم ریاضیات کنکور به طور کامل بررسی شده و در هر بخش روش های تستی و تکنیکی و بخش هایی تحت عنوان تست درمانی در نظر گرفته شده است. سعی بر این بوده که در پاسخ های تشریحی به زبان عامیانه توضیحاتی داده شود تا دانش آموزان راحت‌تر مباحث را درک کنند. انتظار می رود دانش آموز پس از خواندن این کتاب به طور کامل به مباحث ریاضیات کنکور تسلط پیدا کند.

Leave A Reply

Your email address will not be published.