چطور_زیست_100_بزنیم

0

چطور_زیست_100_بزنیم
#زیست

?مهمترین منبع مطالعه زیست شما چه بود؟
مهمترین منبع من ، کتاب درسی ام بود و نکات مهم از تستها را هم در کتاب درسی ام یادداشت می کردم.
?روش مطالعه ی شما برای درس زیست چگونه بود که اینقدر خوب جواب داد؟
در ابتدا متن کتاب درسی را کامل می خواندم . خیلی با دقت این کار را انجام می دادم  . اگر نکته ای وجود داشت که با مطالب قبلی ارتباط داشت ، استنتاج خود را یادداشت می کردم . شکل های کتاب را هم بررسی می کردم و نکات آن را یادداشت می کردم . این یادداشت برداری های من در خود کتاب درسی و گوشه های آن بود. بعد از آنکه چند دور مطالعه می کردم و به تسلط نسبی می رسیدم سراغ تست زدن می رفتم .
?اولویت شما برای تست زدن چگونه بود. بعد از تست زدن چه میکردید؟
?در کل تست های کنکور را برای خودم در اولویت قرار می دادم.کنارتست هایی که غلط جواب داده بودم یا جواب نداده بودم، برای خودم علامت می زدم تا بعدا به این تست ها توجه کنم. به جواب همه ی تست ها – حتی تست هایی که درست جواب داده بودم – نگاه می کردم تا اگر نکته یا استدلال بهتری وجود دارد از آن استفاده کنم . نکات تست ها را هم در خود کتاب درسی می نوشتم .
? آیا در آزمون ها آزمایشی درصد زیست شما صد بود؟
من به ندرت زیست را در آزمون ها 100 می زدم . بعد از آزمون همان کارهایی که بعد از تست زدن انجام می دادم می کردم . همه ی جواب ها را نگاه می کردم . نکات را برای خودم در کتاب درسی می نوشتم . اما اینجا یک کار دیگر هم انجام می دادم و اینکه خود تست های غلط جواب داده را در کتاب خود آموزیادداشت می کردم تا در آزمون های جمع بندی یا دوره ای بتوانم آن را مرور کنم.
?در هفته چقدر برای زیست وقت میگذاشتی ؟
در سال چهارم به طور میانگین 12 ساعت در هفته وقت می گذاشتم البته دوستانی داشتم که بیشتر هم وقت می گذاشتند و این زمان مخصوص به هر فرد است.
?آیا روش دیگری هم برای مطالعه زیست داشتید که بخواهید به آن اشاره کنید؟
گاهی اوقات برای خودم تست طراحی می کردم . سعی می کردم پیش بینی کنم کدام قسمت ها و کدام نکته ها می تواند مورد توجه طراحان باشد. برای قسمت های حفظی و فرار زیست از خلاصه برداری هم استفاده می کردم .فصل چرخه ها را برای خودم خلاصه کردم . برای نکات سه فصل آخر زیست پیش 2هم جدول درست کرده بودم تا مطالب را بهتر به یاد بسپارم.
…………..

Leave A Reply

Your email address will not be published.