بهترین منابع برای دروس عمومی کنکور ۹۸

0

⭕️ بهترین منابع برای دروس عمومی دوازدهمی ها (کنکور نظام جدید)
✅ عربی: برای دانش آموزان با سطح متوسط: خیلی سبز یا میکرو گاج،برای دانش آموزان با سطح ضعیف: سیر تا پیاز گاج،برای دانش آموزان با سطح قوی: عربی IQ گاج
✅ دینی: میکرو گاج برای تمامی دانش آموزان با هر سطحی
✅ فارسی: برای دانش آموزان با سطح ضعیف: سیر تا پیاز گاج،برای دانش آموزان با سطح متوسط و قوی: نشر الگو یا گاج میکرو
✅ زبان: برای دانش آموزان با سطح ضعیف: سیر تا پیاز گاج،برای دانش آموزان با سطح متوسط: تست مبتکران شهاب اناری یا میکرو گاج
برای دانش آموزان با سطح قوی: IQ گاج
منبع انسانیا
– – – –

Leave A Reply

Your email address will not be published.