دوره های تضمینی ریاضی و فیزیک استاد حامد خسروی vip

0

در کنار کلاسهای نیمه گروهی و خصوصی استاد خسروی کلاسهای تضمینی استاد خسروی برای دروس ریاضی و فیزیک برای اولین بار در مشهد برگزار میشود.

در این کلاسها پس از آزمون اولیه درصد تضمینی برای دانش اموز در نظر گرفته خواهد شد و در کنکور دانش اموز درصد مورد نظر را کسب خواهد کرد.

در این دوره ها درصد تضمینی که قطعا بالای 50 میباشد اما مقدار دقیق بستگی به آزمون تعیین سطح دانش اموز دارد که البته در ابتدا به دانش آموز گفته میشود تعداد جلسات و برنامه درسی ریاضی و فیزیک توسط استاد و البته با هماهنگی مشاور دانش آموز انجام میگیرد . وجه تضمین در قرارداد کتبی ذکر میشود و به ازای هر درصد کمتر از تضمین 1 درصد مبلغ کاهش مییابد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.